• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  50 
   Fos
  22 
   Hei
  35 
   Hog
  23 
   Hol
  24 
   Hol
  16 
   Igl
  17 
   Kam
  24 
   Krå
  33 
   Lyn
  25 
   Lyn
  24 
   Mev
  0 
   Mor
  10 
   Nic
  12 
   Rin
  29 
   Sel
  15 
   Son
  24 
   Sta
  17 
   Sta
  22 
   Taa
  20 
   Tel
  23 
   Vek
  35 
   Øve
  21 

  Overnattinger totalt i 2021 over koier per seng.