• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  0 
   Fos
  0 
   Hei
  0 
   Hog
  0 
   Hol
  0 
   Hol
  0 
   Igl
  0 
   Kam
  0 
   Krå
  0 
   Lyn
  0 
   Lyn
  0 
   Mev
  0 
   Mor
  0 
   Nic
  0 
   Rin
  0 
   Sel
  0 
   Son
  0 
   Sta
  0 
   Sta
  0 
   Taa
  0 
   Tel
  0 
   Vek
  0 
   Øve
  0 

  Overnattinger totalt i 2022 over koier.