• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  769 
   Fos
  219 
   Hei
  726 
   Hog
  109 
   Hol
  457 
   Hol
  102 
   Igl
  219 
   Kam
  89 
   Krå
  74 
   Lyn
  423 
   Lyn
  68 
   Mev
  159 
   Mor
  25 
   Nic
  101 
   Rin
  152 
   Sel
  45 
   Son
  200 
   Sta
  33 
   Sta
  309 
   Taa
  128 
   Tel
  116 
   Vek
  513 
   Øve
  184 

  Overnattinger totalt i 2020 over koier.