• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1693 
   Fos
  656 
   Hei
  1798 
   Hog
  281 
   Hol
  959 
   Hol
  276 
   Igl
  426 
   Kam
  194 
   Krå
  172 
   Lyn
  726 
   Lyn
  99 
   Mev
  404 
   Mor
  44 
   Nic
  248 
   Rin
  278 
   Sel
  82 
   Son
  421 
   Sta
  92 
   Sta
  781 
   Taa
  268 
   Tel
  312 
   Vek
  733 
   Øve
  365 

  Overnattinger totalt i 2019 over koier.