• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  993 
   Fos
  414 
   Hei
  1542 
   Hog
  208 
   Hol
  858 
   Hol
  210 
   Igl
  281 
   Kam
  188 
   Krå
  99 
   Lyn
  558 
   Lyn
  35 
   Mev
  1119 
   Mor
  39 
   Nic
  100 
   Rin
  191 
   Sel
  54 
   Son
  310 
   Sta
  64 
   Sta
  524 
   Taa
  175 
   Tel
  272 
   Vek
  594 
   Øve
  223 

  Overnattinger totalt i 2022 over koier.