• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1019 
   Fos
  377 
   Hei
  1013 
   Hog
  144 
   Hol
  537 
   Hol
  160 
   Igl
  246 
   Kam
  72 
   Krå
  67 
   Kås
  195 
   Lyn
  412 
   Lyn
  28 
   Mev
  221 
   Mor
  12 
   Nic
  93 
   Rin
  143 
   Sel
  33 
   Son
  219 
   Sta
  37 
   Sta
  436 
   Taa
  130 
   Tel
  162 
   Vek
  449 
   Øve
  195 

  Overnattinger totalt i 2019 over koier.