• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  842 
   Fos
  289 
   Hei
  979 
   Hog
  127 
   Hol
  589 
   Hol
  156 
   Igl
  304 
   Kam
  89 
   Krå
  74 
   Kås
  227 
   Lyn
  517 
   Lyn
  68 
   Mev
  159 
   Mor
  25 
   Nic
  155 
   Rin
  141 
   Sel
  45 
   Son
  241 
   Sta
  31 
   Sta
  417 
   Taa
  144 
   Tel
  188 
   Vek
  669 
   Øve
  224 

  Overnattinger totalt i 2020 over koier.