• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  702 
   Fos
  272 
   Hei
  1094 
   Hog
  195 
   Hol
  576 
   Hol
  140 
   Igl
  219 
   Kam
  183 
   Krå
  168 
   Lyn
  432 
   Lyn
  116 
   Mev
  58 
   Mor
  22 
   Nic
  130 
   Rin
  146 
   Sel
  38 
   Son
  225 
   Sta
  46 
   Sta
  306 
   Taa
  148 
   Tel
  252 
   Vek
  782 
   Øve
  215 

  Overnattinger totalt i 2021 over koier.