• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  359 
   Fos
  246 
   Hei
  559 
   Hog
  116 
   Hol
  343 
   Hol
  58 
   Igl
  34 
   Kam
  14 
   Krå
  52 
   Lyn
  333 
   Lyn
  30 
   Mev
  621 
   Mor
  31 
   Nic
  107 
   Rin
  79 
   Sel
  0 
   Son
  200 
   Sta
  44 
   Sta
  218 
   Taa
  101 
   Tel
  135 
   Vek
  385 
   Øve
  90 

  Overnattinger totalt i 2024 over koier.