• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  293 
   Fos
  106 
   Hei
  339 
   Hog
  36 
   Hol
  212 
   Hol
  11 
   Igl
  81 
   Kam
  0 
   Krå
  20 
   Kås
  56 
   Lyn
  211 
   Lyn
  6 
   Mev
  93 
   Mor
  4 
   Nic
  35 
   Rin
  49 
   Sel
  14 
   Son
  87 
   Sta
  12 
   Sta
  133 
   Taa
  80 
   Tel
  53 
   Vek
  207 
   Øve
  74 

  Overnattinger totalt i 2019 over koier.