• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  611 
   Fos
  351 
   Hei
  1010 
   Hog
  191 
   Hol
  456 
   Hol
  134 
   Igl
  84 
   Kam
  72 
   Krå
  78 
   Lyn
  370 
   Lyn
  61 
   Mev
  984 
   Mor
  55 
   Nic
  129 
   Rin
  75 
   Sel
  0 
   Son
  310 
   Sta
  52 
   Sta
  330 
   Taa
  103 
   Tel
  163 
   Vek
  412 
   Øve
  116 

  Overnattinger totalt i 2024 over koier.