• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  310 
   Fos
  92 
   Hei
  362 
   Hog
  47 
   Hol
  108 
   Hol
  11 
   Igl
  86 
   Kam
  26 
   Krå
  29 
   Kås
  73 
   Lyn
  122 
   Lyn
  10 
   Mev
  90 
   Mor
  4 
   Nic
  55 
   Rin
  52 
   Sel
  18 
   Son
  71 
   Sta
  9 
   Sta
  103 
   Taa
  47 
   Tel
  32 
   Vek
  152 
   Øve
  81 

  Overnattinger totalt i 2020 over koier.