• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  70 
   Fos
  29 
   Hei
  195 
   Hog
  16 
   Hol
  85 
   Hol
  0 
   Igl
  27 
   Kam
  6 
   Krå
  11 
   Lyn
  21 
   Lyn
  0 
   Mev
  91 
   Mor
  0 
   Nic
  9 
   Rin
  14 
   Sel
  0 
   Son
  13 
   Sta
  6 
   Sta
  54 
   Taa
  8 
   Tel
  21 
   Vek
  55 
   Øve
  18 

  Overnattinger totalt i 2023 over koier.