• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  700 
   Fos
  489 
   Hei
  1253 
   Hog
  182 
   Hol
  690 
   Hol
  133 
   Igl
  284 
   Kam
  261 
   Krå
  115 
   Lyn
  341 
   Lyn
  76 
   Mev
  1209 
   Mor
  28 
   Nic
  158 
   Rin
  245 
   Sel
  48 
   Son
  255 
   Sta
  43 
   Sta
  632 
   Taa
  133 
   Tel
  204 
   Vek
  590 
   Øve
  159 

  Overnattinger totalt i 2023 over koier.