• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  613 
   Fos
  206 
   Hei
  910 
   Hog
  102 
   Hol
  559 
   Hol
  70 
   Igl
  145 
   Kam
  42 
   Krå
  40 
   Lyn
  339 
   Lyn
  7 
   Mev
  551 
   Mor
  24 
   Nic
  38 
   Rin
  99 
   Sel
  22 
   Son
  148 
   Sta
  36 
   Sta
  341 
   Taa
  134 
   Tel
  140 
   Vek
  319 
   Øve
  126 

  Overnattinger totalt i 2022 over koier.