• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1890 
   Fos
  1424 
   Hei
  4338 
   Hog
  595 
   Hol
  2877 
   Hol
  1086 
   Igl
  1394 
   Kam
  590 
   Krå
  87 
   Lyn
  2256 
   Lyn
  54 
   Mev
  0 
   Mor
  4 
   Nic
  1082 
   Rin
  71 
   Sel
  16 
   Son
  1135 
   Sta
  26 
   Sta
  1720 
   Taa
  590 
   Tel
  1155 
   Vek
  2850 
   Øve
  1135 

  Overnattinger totalt i 2021 over koier.