• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1706 
   Fos
  1383 
   Hei
  4143 
   Hog
  563 
   Hol
  2825 
   Hol
  1078 
   Igl
  1390 
   Kam
  562 
   Krå
  63 
   Lyn
  2205 
   Lyn
  48 
   Mev
  0 
   Mor
  4 
   Nic
  1076 
   Rin
  54 
   Sel
  16 
   Son
  1110 
   Sta
  24 
   Sta
  1673 
   Taa
  578 
   Tel
  1131 
   Vek
  2808 
   Øve
  1101 

  Overnattinger totalt i 2021 over koier.